• קובץ
  • Import file(Ctrl+O)
  • נקה הכל(Ctrl+E)
  • שמור עיצוב(Ctrl+S)
 • עיצובים

   העיצובים שלי

   • כל הקטגוריות
   • Category #1
   • New Category
  • הדפס

    הדפס עיצוב

  • עזרה
   • עזרה מהירה

   • ctrl+a בחר הכל
    ctrl+d הכפל אובייקט
    ctrl+e נקה הכל
    ctrl+s שמור את השלב ל'עיצובים שלי'
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p הדפס
    ctrl++ זום אאוט(התרחק(
    ctrl+- זום אין (התקרב)
    ctrl+0 איפוס זום
    ctrl+z ביטול שינויים
    ctrl+shift+z הכפל שינוי
    ctrl+shift+s הורד עיצוב נוכחי
    delete מחק את האובייקט
    הזז אובייקט שמאלה
    הזז אובייקט למעלה
    הזז אובייקט ימינה
    הזז אובייקט למטה
    shift+ הזז שמאלה 10 פיקסלים
    shift+ הזז למעלה 10 פיקסלים
    shift+ הזז ימינה 10 פיקסלים
    shift+ הזז למטה 10 פיקסלים
   • Powered by Lumise version 1.9.8

  • Undo
  • Redo
  • העיצוב שלך
  • הוסף טקסט
  • הוסף אייקון
  • הוסף תמונה

  לחץ או גרור על מנת להוסיף טקסט

  Click or drop images here
   • התחל לעצב בהוספת אובייקטים מהתפריט הימני
   • All selected objects are grouped | Ungroup?
   • Group objects Group the position of selected objects
    • אפשרות מילוי

    • אפשרויות
     • יישור אוטמטי של האובייקט ביחס לאובייקטים אחרים
     • ON: Keep all current objects and append the template into
      OFF: Clear all objects before installing the template
     • Replace the selected image object instead of creating a new one
    • Replace image
    • Crop
    • Mask
     • Select mask layer

    • Remove background
     • Remove background

     • Deep:

     • Mode:

    • Filters
     • Filters

      • Original
      • B&W
      • Satya
      • Doris
      • Sanna
      • Vintage
      • Gordon
      • Carl
      • Shaan
      • Tonny
      • Peter
      • Greg
      • Josh
      • Karen
      • Melissa
      • Salomon
      • Sophia
      • Adrian
      • Roxy
      • Singe
      • Borg
      • Ventura
      • Andy
      • Vivid
      • Purple
      • Thresh
      • Aqua
      • Edge wood
      • Aladin
      • Amber
      • Anne
      • Doug
      • Earl
      • Kevin
      • Polak
      • Stan

     • בהירות:

     • Saturation:

     • Contrast:

    • נקה פילטרים
    • Click then drag the mouse to start drawing. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
    • QRCode text
    • אפשרות מילוי
     • אפשרות מילוי

      • Transparent:

      • Stroke width:

      • Stroke color:

     • Ungroup position
     • סדר שכבות עיצוב
     • מיקום
      • מיקום אובייקט

       נעל מיקום אובייקט:

      • Center vertical
      • Top left
      • Top center
      • Top right
      • Center Horizontal
      • Middle left
      • Middle center
      • Middle right
      • Press ← ↑ → ↓ to move 1 px,
       Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
      • למטה-שמאל
      • למטה-מרכז
      • למטה-ימין
     • שינויים באובייקט
      • סובב:

      • ציר X:

      • ציר Y:

      • סובב X:
       סובב Y:

       Free transform by press SHIFT+⤡

     • Font family
     • ערוך טקסט
      • ערוך טקסט

      • גודל גופן:

      • ריווח אותיות

      • גובה שורה

     • Text Effects
      • Text Effects

      • Radius

      • Spacing

      • Curve

      • Height

      • Offset

      • Trident

     • יישור טקסט
     • Uppercase / Lowercase
     • גופן מודגש
     • טקסט נטוי
     • קו תחתון
     Scroll to zoom